Skip to main content
Home » Smart Industry » Monozukuri: hoe een oude Japanse filosofie een voorwaarde is voor Industrie 4.0
Bedrijfsfilosofie

Monozukuri: hoe een oude Japanse filosofie een voorwaarde is voor Industrie 4.0

Monozukuri
Monozukuri
Afbeelding: Blom Consultancy

Methodieken om sneller te werken zijn alom geland in de industrie, maar organisaties besteden doorgaans weinig aandacht aan de sociale aspecten van voortuitgang. Waardoor hun succes niet optimaal is, stelt Steven Blom, oprichter van Blom Consultancy. Monozukuri, dat overkoepelend werkt met onder andere Lean, Six Sigma en TPM, lost dit op.

avatar

Steven Blom

Blom Consultancy

Monozukuri staat voor de kunst om superieure en innovatieve producten te maken door het geven van maximale aandacht en is gestoeld op een meester-gezel opzet. Blom: “Voor succes is het nodig mensen mee te krijgen in ontwikkelingen. Samen kijken hoe processen beter kunnen, zodat je werknemers voortdurend verder opleidt. Niet in de schoolbanken, maar op de werkvloer.”

Dit kan allerhande uitdagingen oplossen, van kwaliteitsproblemen met grondstoffen en achterblijvende planning tot betere samenwerking. “Vaak ontstaan problemen op het snijvlak van verschillende afdelingen. Door middel van Monozukuri zorg je ervoor dat zij beter samenwerken.” Als voorbeeld hiervan noemt hij het korte, dagelijkse overleg op basis van feiten en cijfers. “Op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie kijken teams samen naar wat er goed en minder goed ging, om daarna te bepalen hoe het die dag beter kan.”

Resultaten verdubbelen

De urgentie voor deze aanpak groeit met de dag, stelt Blom. Want Monozukuri draagt bij aan de transitie naar Industrie 4.0, de omslag die nodig is om bedrijvigheid – en daarmee welvaart – binnen de Westerse samenleving te houden. Door mechanisatie en automatisering kan het kostenniveau omlaag gebracht worden. Daarvoor is het echter wel nodig om mensen niet alleen voor hun handen, maar vooral voor hun hoofd in te zetten. “Niet alleen ingenieurs maar ook de operators die dagelijks met apparatuur bezig zijn.”

Uit onderzoek door Blom Consultancy blijkt dat de effectiviteit van productiesystemen – zoals bepaald via de Overall Equipment Effectiveness (OEE) – gemiddeld op veertig procent uitkomt, terwijl 85 mogelijk is. “Hoewel het bij veel bedrijven gebruikelijk is om over te werken, is dat dus eigenlijk niet nodig. Ook zonder overwerk kan het resultaat verdubbeld worden”, aldus Blom.

De doelstelling van zijn bedrijf is dan ook om te zorgen dat industrie in Nederland kan blijven door goed na te denken over automatisering en inzet van mensen. Technologieleverancier Omron in Den Bosch is een prachtig voorbeeld, meent Blom. Zij kregen te horen te moeten sluiten en dat de productie naar het veel goedkopere China zou gaan. De directeur besloot hierop Monozukuri in te voeren. “Inmiddels is de productie weer terug in ons land, is het kostenniveau vergelijkbaar met China en is de omzet verdubbeld.”

Grote kans

Behalve kostenbesparing zorgt Monozukuri ook voor meer autonomie en vrijheid voor werknemers, verbondenheid met elkaar en de missie van de organisatie. Plus dat zij op een vanzelfsprekende manier een leven lang blijven leren. Wat een belangrijke bijdrage levert aan het vinden en behouden van steeds schaarser wordend technisch talent. “Mensen willen op een zinvolle manier werken en zich blijven ontwikkelen. Monozukuri biedt daar het juiste raamwerk voor.”

Hij onderstreept daarbij dat Industrie 4.0 een onvermijdelijke omslag zal brengen, waarin mensen een cruciale rol spelen. In alle processen zijn er variaties die door vakkrachten opgelost moeten worden. Denk aan variaties in klantwensen en grondstoffen. “Het is dé kans om onze welvaart voort te stuwen. Anders gaan we zingend ten onder.”

Next article