Skip to main content
Home » Smart Industry » Smart Industry innovaties cruciaal voor Nederland
Digitale economie

Smart Industry innovaties cruciaal voor Nederland

De digitalisering is feitelijk een nieuwe industriële revolutie. Drie experts bespreken het belang en de uitdagingen daarvan voor de Nederlandse industrie.

avatar

Marc Hendrikse

Boegbeeld van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM)

1. Wat is het belang van Smart Industry innovaties voor de Nederlandse industrie?

Smart Industry innovaties zijn cruciaal voor Nederland. Ons land kan niet concurreren op lage lonen en tegelijk willen we wel de industrie handhaven. Smart Industry innovaties zorgen voor een hogere productie per medewerker in de industrie.

Door Smart Industry, en digitalisering in bredere zin, toe te passen kunnen we industrie in Nederland houden die anders vanwege de loonkosten zou verdwijnen. Sterker nog: als we dit goed doen, kunnen we zelfs industrie naar Nederland terughalen die in het verleden verdwenen is naar lagelonenlanden.

2. Wat is in uw sector de belangrijkste Smart Industry ontwikkeling?

In onze sector hebben we te maken met lange en brede industriële ketens. Onze producten worden in lage volumes geproduceerd, met een hoge klantvariëteit en uitermate hoge complexiteit. Daar zijn veel leveranciers bij betrokken. Een product kan wel tienduizenden onderdelen bevatten. Die moeten er allemaal op tijd zijn en aan de juiste specificaties voldoen. Dat hele proces moet dus heel goed worden gemanaged.

Als we dit voor elkaar krijgen, kunnen we een enorme slag slaan.

Elk bedrijf moet individueel zijn automatisering op orde hebben, en daarnaast moet ook de informatie in en over de hele keten goed worden gestroomlijnd. Alle bedrijven hebben eigen systemen en die moeten met elkaar gaan communiceren en informatie uitwisselen.

3. Wat ziet u als grootste uitdaging om de transformatie naar de digitale economie te versnellen?

Het digitaliseren van de hele keten, in plaats van alleen maar de bedrijven. Dat is een enorme uitdaging. Er zijn al projecten op dit gebied en we zien dat veel partijen graag willen meedoen, maar het is heel complex. Als we het toch voor elkaar krijgen, kunnen we een enorme slag slaan. Iedereen beseft dat dit een belangrijk stuk is van de puzzel.


avatar

Egbert-Jan Sol

Programmadirecteur Smart Industry

1. Wat is het belang van Smart Industry innovaties voor de Nederlandse industrie?

Met Smart Industry proberen we voor elkaar te krijgen dat iedereen toegang krijgt tot innovaties. De digitalisering van de industrie gaat snel. Voor kleinere bedrijven misschien wel té snel. Het is complex om alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom zijn in het hele land Field Labs opgezet die ook samenwerken en kennis delen. Ondernemers kunnen zo leren van elkaar. In de ene regio gaat dat sneller dan in de andere, maar we willen dat innovaties voor alle regio’s beschikbaar komen.

2. Wat is in uw sector de belangrijkste Smart Industry ontwikkeling?

De business zelf verandert. Met Smart Industry wordt alles digitaal aan elkaar gekoppeld, maar wat ga je daar dan vervolgens mee doen? Er komen nu slimme producten en de trend is dat die niet worden verkocht maar aangeboden als dienst.

We willen dat innovaties voor alle regio’s beschikbaar komen.

Denk bijvoorbeeld aan een kopieermachine of printer waarvoor je betaalt per kopie of print. Je koopt dus geen apparaat meer maar een dienst. Dit heet ook wel servitisation. Dat verandert de relatie tussen producenten en toeleveranciers. Toeleveranciers krijgen meer marktmogelijkheden, maar moeten wel flexibeler zijn en op maat gaan leveren.

3. Wat ziet u als grootste uitdaging om de transformatie naar de digitale economie te versnellen?

De flexibilisering van de keten. De levering van producten gebeurt niet meer op volume met lange levertijden, maar op basis van maatwerk en snelheid. Er zijn al enkele goede voorbeelden in Nederland. Enkele leveranciers van staal kunnen bijvoorbeeld een product snel maken op basis van de tekening, en het maakt niet uit of ze er 300 maken of 1. Het is hiervoor wel nodig dat de hele keten in beweging komt.


avatar

Tom Bouws

Accountmanager Smart Industry bij de Kamer van Koophandel

1. Wat is het belang van Smart Industry innovaties voor de Nederlandse industrie?

De razendsnelle digitalisering zorgt voor een aardverschuiving in de samenleving en vraagt uitzonderlijk aanpassingsvermogen van bedrijven en medewerkers. We leven in een industriële revolutie, en de concurrentieverhoudingen gaan ingrijpend op de schop. Elk bedrijf komt in de komende 20 jaar aan de beurt. Waarmee gaan we geld verdienen? Wie is mijn klant? Wie zijn mijn partners? Welke medewerkers heb ik nodig? Waar wordt geproduceerd? Veel is nog ongewis. Stilzitten is dodelijk!

2. Wat is in uw sector de belangrijkste Smart Industry ontwikkeling?

De Kamer van Koophandel is een publieke dienstverlener en wij worden een technologisch bedrijf. Het gaat steeds meer om het verzamelen van data en het combineren met andere publieke bronnen, zoals Belastingdienst, CBS, RVO en UWV.

Wij geven relevante informatie aan bedrijven zodat zij beter kunnen ondernemen. Dus informatie die past bij de business en de vragen die de ondernemer op dat moment heeft. We gaan van brede informatievoorziening naar maatwerk, toegespitst op de individuele klant.

3. Wat ziet u als grootste uitdaging om de transformatie naar de digitale economie te versnellen?

De omwenteling gaat heel snel. Business en competenties veranderen. Het gaat niet alleen om bedrijven, maar om alle mensen die daar werken, dus 10 miljoen Nederlanders. Wij gaan naar een cultuur van leven lang leren. Werken, leren en innoveren raken steeds meer geïntegreerd.

We gaan naar leersystemen met informeel leren in de praktijk. Er ligt een grote uitdaging om daarin ook het onderwijs mee te krijgen. Gelukkig komen het hbo en mbo in beweging, zij doen experimenten in nauwe samenwerking met bedrijven. Dat is denk ik de manier om dit op te pakken.

Next article