Skip to main content
Home » Smart Industry » Samen écht versnellen
Artificial Intelligence

Samen écht versnellen

Twee personen met VR-brillen kijken naar digitale projectie van een stad
Twee personen met VR-brillen kijken naar digitale projectie van een stad
Foto: Shutterstock

De wereldeconomie zit midden in een nieuw industrieel tijdperk en de mondiale strijd om hightechkennis barst steeds heviger los. Ontwikkeling van technologieën bepalen het verdienvermogen van morgen.

De geopolitieke strijd in de wereld intensiveert, waardoor we onze innovatiekracht moeten versterken om onze plek in de nieuwe hightech wereld op te kunnen eisen. Daarom verdient de digitalisering van de Nederlandse industrie topprioriteit.

Digitalisering, Big Data, Artificial Intelligence en de integratie van geavanceerde technologieën in de industriële productieketen (Smart Industry) bieden grote kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven. De winnaars van straks zijn de ondernemingen en medewerkers die er nú in slagen hun wendbaarheid te vergroten. Door te blijven leren en continu te blijven inspelen op de veranderende marktvraag.

Ineke Dezentje

In Nederland is een stevige basis gelegd voor de bewustwording van het belang van Smart Industry

Ineke Dezentje, directeur FME-CWM

Digitale sprint

De afgelopen vier jaar is in Nederland een stevige basis gelegd voor de bewustwording van het belang van Smart Industry. Met de lancering van de ‘Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021’ is een belangrijke versnelling ingezet om Nederland in 2021 te positioneren als het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa. Samen met onze partners, Fieldlabs, ambassadeurs en hubs werken we nauw samen aan de digitale toeleverketen en geven we industriële maakbedrijven concrete tools mee om deze extra versnelling mogelijk te maken.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de digitale koploper in Europa te zijn. Om dat te bereiken, moeten we grensoverschrijdende samenwerkingen aangaan om zo het tempo vast te houden dat nodig is om de verdienkracht van Nederland te garanderen.

De overeenkomst met het Duitse Platform Industrie 4.0 die wij in oktober tijdens de economische missie in Duitsland in het bijzijn van het Koninklijk Paar hebben getekend, is een fantastisch startpunt. Ook de samenwerking met het Duitse Smart Factory Kaiserslautern stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen Nederlandse en Duitse ondernemers.

Door het bundelen van de superieure productietechnologie en kennis van Duitsland, onder andere op het gebied van kunstmatige intelligentie en cybersecurity, de praktische toepassingen, het ketendenken van Nederland én de Fieldlab aanpak, kunnen we samen écht versnellen!

“Ik wil de handen ineen slaan en samen met bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen én overheid om Nederland klaar te stomen voor de toekomst”

Digitaal veilig

De toename van deze technologieën brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Zo beschikt onze technologische industrie over hoogwaardige kennis, waardoor de sector kwetsbaar is en regelmatig doelwit is van digitale dreigingen en economische spionage. Dit zet onze concurrentiepositie onder druk.

Om nieuwe kansen van nieuwe technologieën te benutten, is cybersecurity een cruciale randvoorwaarde om digitaal veilig met elkaar zaken te doen. Smart Industry maakt haar bedrijven digitaal weerbaar door het opzetten van regionale cyberweerbaarheidsnetwerken waar diensten worden aangeboden en expertise wordt gedeeld. Ook heeft Smart Industry de ‘Cybersecurity Scan’ gelanceerd. De scan richt zich op de productieomgeving en geeft inzicht in, en tips over, de cyberveiligheid van een onderneming.

Sleutel

Alle grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, duurzame voedselvoorziening en een toegankelijke gezondheidszorg hebben één ding gemeen: technologie speelt een sleutelrol bij het oplossen ervan én digitalisering is daarin een grote drijfveer. Onze technologische industrie steeds meer ‘smart’ maken is een voorwaarde om de kansen die digitalisering biedt blijvend te kunnen benutten.

Hierbij wordt steun van de overheid verwacht, zoals een nationaal investeringsprogramma innovatie en digitalisering en een investeringsagenda voor het onderwijs. Immers, de verdergaande digitalisering vereist de juiste vakkrachten. Medewerkers moeten steeds bijgeschoold worden met de nieuwste technieken en nieuwe mensen zijn nodig in de sector.

De leerling van de toekomst zijn wij allemaal. Niemand mag aan de kant staan. Ik wil daarom de handen ineen slaan en samen met bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen én overheid Nederland klaarstomen voor de toekomst.

Next article