Skip to main content
Home » Medisch » Samen werken aan een gezondere maatschappij
Gezondheidszorg

Samen werken aan een gezondere maatschappij

Gelukkige koppel bij zonsondergang
Gelukkige koppel bij zonsondergang
Foto: Shutterstock

Mensen worden steeds ouder. De druk op de volksgezondheid, inclusief de zorgkosten, wordt steeds groter. Tegelijkertijd is het steeds lastiger om voldoende personeel te vinden. Deze uitdagingen in de gezondheidszorg zijn alom bekend. Waar ligt de oplossing? Vanuit de zorg wordt veel verwacht van technologie. Technologie kan een belangrijke rol spelen in zorginnovatie, maar biedt zeker niet altijd een pasklaar antwoord op ingewikkelde vragen.

avatar

Remke Burie

Zakelijk directeur van het Technical Medical Centre van de Universiteit Twente
 

Samenwerking cruciaal

Om deze vragen te beantwoorden en de technologische potentie te benutten is samenwerking cruciaal. Bij voorkeur met partijen die vanuit andere disciplines met hetzelfde probleem te maken hebben. Dit kan het beste gezamenlijk worden benaderd door een stap terug te doen: waaruit bestaat het grotere plaatje? Naast technologie is dat in ieder geval voeding, levensstijl en de rol van de gezondheidszorg.

Ik geloof in deze multidisciplinaire manier van werken. Door partijen inhoudelijk te betrekken bij het ontwerpen, testen en implementeren van innovaties vergroot je het draagvlak en daag je de partijen uit om eens door de bril van een ander te kijken. Laat onderzoekers samenwerken met zorgprofessionals, en betrek gebruikers, financierders en besluitvormers vroegtijdig. In het Oosten van Nederland wordt hard gewerkt aan zorginnovatie, vaak op een multidisciplinaire manier. In de regio Twente hebben wij een sterk ecosysteem op het gebied van medische technologie.

Er wordt binnen Oost Nederland al nauw samengewerkt tussen Radboud Universiteit, Radboudumc, Universiteit Twente en Wageningen University. Deze kennispartijen werken op hun beurt weer intensief samen met zorginstellingen, bedrijven en gebruikers. Dit gebeurt ook in het Topfit-programma, gericht op het verbeteren van de volksgezondheid. Wat is er nodig om mensen gezond te houden? En hoe zorg je ervoor dat de invloed van ziekte op de kwaliteit van leven zo klein mogelijk is? Topfit wil de volksgezondheid verbeteren door slimmer samen te werken aan preventie. Het doel? Gemiddeld twee jaar langer gezond participeren in de maatschappij.

Zorginnovatie met maatschappelijke impact

Om dit doel te bereiken is zorginnovatie nodig op gebieden met veel maatschappelijke impact. Pammografie is hier een goed voorbeeld van: deze nieuwe manier om vroegtijdig de aanwezigheid van borstkanker te onderzoeken biedt voordelen ten opzichte van de gangbare methodes. De ruimte in deze column is helaas te klein om meer voorbeelden uit de praktijk te geven.

Op 14 maart 2019 ben ik aanwezig op het Health Valley Event, waar ik van plan ben om niet alleen stil te staan bij enkele concrete projecten, maar ook aandacht zal  besteden aan de verhalen erachter. Bovendien zullen we op het Health Valley Event het programma Topfit officieel lanceren. Ik hoop u daar te ontmoeten!

Next article