Skip to main content
Home » Materials » Een blik in de toekomst van slimme materialen
duurzaamheid

Een blik in de toekomst van slimme materialen

Close-up van synthetisch weefsel
Close-up van synthetisch weefsel

Innovatie bevorderen in de Topsector High Tech Systems and Materials (HTSM), door structurele excellente samenwerking tussen het Nederlandse bedrijfsleven en publieke onderzoeksorganisaties.”

Geschreven door Geert Struiksma

Dat is het doel van het in 2012 opgerichte TKI HTSM: het Topconsortium voor Kennis en Innovatie als de innovatiemotor van de topsector HTSM. Wij coördineren de kennis- en innovatie agenda voor bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. We verzorgen middels Roadmaps een netwerk van gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen, en vormen daarmee een goed functionerend ecosysteem. Dat is cruciaal voor de concurrentiekracht van onze sector. Internationaal positioneren wij onszelf in het segment als ‘high value, high mix, high complexity’.

Het belang van smart materials

Smart materials zie je nu en vooral in de toekomst overal in terug. Het is ook één van de sleuteltechnologieën van het Europese Programma Horizon 2020. Daarmee willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. In Nederland zijn wij al hard op weg. Dat doen we vooral door intensief samen te werken. Kijk maar naar een instituut als het ThermoPlastic Composite Research Centre (TPRC) in Enschede. Een kritische noot van mijn kant: continuïteit van beleid vind ik heel belangrijk. Onze overheid blinkt daar niet altijd in uit. Er zijn veel wensen en prima initiatieven, maar daar horen natuurlijk ook investeringen bij. We hebben per jaar structureel een half tot één miljard meer nodig voor academisch en toegepast onderzoek.

Nederland is goed in hightech en smart materials

We hebben in Nederland een mooie combinatie van de toeleveranciers en producenten. De positie vanuit de historie maakt ons sterk. Verder hebben we binnen onze topsector een mooie publiek-private samenwerking. Dit is net als TPRC een heel belangrijk innovatief platform. We zorgen iedere keer voor een goede bundeling en verankering van kennis. Dat is een van de manieren om voorop te blijven lopen. We zijn in staat om vraag en aanbod goed aan elkaar te koppelen. Dat doen we bijvoorbeeld via de Roadmap materialen. Daar doen alle bedrijven en kennisinstellingen aan mee. Naast die goede samenwerking, gaat het bij het succesvol ontwikkelen en vermarkten van smart materials altijd om vier dingen: eenvoudig produceren, omlaag brengen van kosten, zuiniger omgaan met energie en het moet duurzaam zijn.

Next article